Zwrot prowizji ING

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to dla wielu osób szansa na odciążenie domowego budżetu. Jest to możliwie nie tylko dzięki wcześniejszemu uwolnieniu się od zobowiązania, ale także dzięki możliwości odzyskania części kosztów kredytu, jakimi są prowizja, marża, odsetki, ubezpieczenie kredytu i inne dodatkowe opłaty. Na zwrot prowizji ING Bank Śląski mogą liczyć kredytobiorcy, którzy spełniają określone w prawie następujące warunki:

  • umowę kredytową podpisali później niż 18 grudnia 2011 roku
  • podpisali umowę na kredyt konsumencki
  • spłacili kredyt przed terminem
  • bank pobrał dodatkowe koszty kredytu

W świetle prawa za kredyt konsumencki uznaje się taki, który został udzielony przez bank, parabank lub SKOK osobie prywatnej w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł, a jego celem nie był cel gospodarczy, zawodowy bądź rolniczy.

Jak uzyskać zwrot prowizji ING i innych dodatkowych kosztów kredytu?

Osobom, które spełniają powyższe kryteria, przysługuje prawo zwrotu prowizji ING, a także innych dodatkowych kosztów zobowiązania kredytowego – marży, ubezpieczenia kredytu czy podatków. Należna kwota obliczana jest proporcjonalnie. W przypadku kredytu na 48 miesięcy, który został spłacony w 36 miesięcy, kredytobiorcy należy się zwrot kosztów kredytu ING za 12 miesięcy – o tyle bowiem szybciej wywiązał się z umowy kredytowej.

Należy pamiętać, że zwrot prowizji ING i innych kosztów kredytu w większości przypadków nie następuje automatycznie. Spłacając wcześniej kredyt, należy złożyć odpowiedni wniosek. Niestety nadal znane są przypadki, gdy bank odmawia zwrotu prowizji bądź wszystkich kosztów kredytu. W takiej sytuacji sprawę należy zgłosić do Rzecznika Finansowego lub wnieść pozew cywilny.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego to dla wielu osób szansa na odciążenie domowego budżetu. Jest to możliwie nie tylko dzięki wcześniejszemu uwolnieniu się od zobowiązania, ale także dzięki możliwości odzyskania części kosztów kredytu, jakimi są prowizja, marża, odsetki, ubezpieczenie kredytu i inne dodatkowe opłaty. Na zwrot prowizji ING Bank Śląski mogą liczyć kredytobiorcy, którzy spełniają określone w prawie następujące warunki:

  • umowę kredytową podpisali później niż 18 grudnia 2011 roku
  • podpisali umowę na kredyt konsumencki
  • spłacili kredyt przed terminem
  • bank pobrał dodatkowe koszty kredytu

W świetle prawa za kredyt konsumencki uznaje się taki, który został udzielony przez bank, parabank lub SKOK osobie prywatnej w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł, a jego celem nie był cel gospodarczy, zawodowy bądź rolniczy.

Jak uzyskać zwrot prowizji ING i innych dodatkowych kosztów kredytu?

Osobom, które spełniają powyższe kryteria, przysługuje prawo zwrotu prowizji ING, a także innych dodatkowych kosztów zobowiązania kredytowego – marży, ubezpieczenia kredytu czy podatków. Należna kwota obliczana jest proporcjonalnie. W przypadku kredytu na 48 miesięcy, który został spłacony w 36 miesięcy, kredytobiorcy należy się zwrot kosztów kredytu ING za 12 miesięcy – o tyle bowiem szybciej wywiązał się z umowy kredytowej.

Należy pamiętać, że zwrot prowizji ING i innych kosztów kredytu w większości przypadków nie następuje automatycznie. Spłacając wcześniej kredyt, należy złożyć odpowiedni wniosek. Niestety nadal znane są przypadki, gdy bank odmawia zwrotu prowizji bądź wszystkich kosztów kredytu. W takiej sytuacji sprawę należy zgłosić do Rzecznika Finansowego lub wnieść pozew cywilny.

Dochodzenie swoich praw w sądzie oraz za pośrednictwem Rzecznika Finansowego wymaga jednak czasu. Dlatego wszystkich kredytobiorców, którzy spłacili swój kredyt przed terminem, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Nieodpłatnie zweryfikujemy, czy spełniasz wszystkie warunki, by otrzymać zwrot prowizji ING, a jeśli potwierdzimy taką możliwość, zajmiemy się Twoją sprawą i pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze.

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną!

W jakich godzinach mogę zadzwonić ?

Zgoda RODO:

Egesta Elżbieta Mazur

Zwroty prowizji:

+48 735 393 914
ilawa@odbierzpieniadze.com.pl

Dotacje i szkolenia:

+48 668 335 986
biuro@egesta.pl

Adres:

ul. T. Kościuszki 14 lok 2/2
14-200 Iława