Szkolenia

Szkolenia

Pomogę Ci zdobyć fundusze na dofinansowanie szkoleń:

R

wspólnie określimy Twoje potrzeby szkoleniowe,

R

pomożemy Ci wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie,

R

Ty podpiszesz umowę z Operatorem (podmiotem, od którego otrzymasz dofinansowanie), a my zajmiemy się organizacją szkolenia,

R

po jego zakończeniu my dostarczymy niezbędną dokumentację do rozliczenia z Operatorem.

Skorzystać z dofinansowania mogą: właściciele firm, pracownicy, kadra menadżerska lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w MŚP.

Egesta - Usługi szkoleniowe
Egesta - Fundusze na szkolenia

Wsparcie w postaci refundacji kosztów szkoleń i/lub doradztwa danemu przedsiębiorcy udzielane jest przez Operatora właściwego dla województwa, na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy (wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa które znajdują się na terenie innego województwa).

Usługi doradcze i/lub szkoleniowe przedsiębiorcy wybierają z Bazy Usług Rozwojowych. Mogą to być tylko usługi, które pozwolą:

R

diagnozować (o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą strategiczną): potrzeby przedsiębiorstwa (celem analizy strategicznej ma być poznanie specyfiki prowadzonego biznesu i planów rozwojowych firmy) i/lub luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

R

przeszkolić właścicieli lub pracowników z mikro, małej lub średniej firmy, w tym: właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku i/lub pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Wsparcie w postaci refundacji kosztów szkoleń i/lub doradztwa danemu przedsiębiorcy udzielane jest przez Operatora właściwego dla województwa, na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy (wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa które znajdują się na terenie innego województwa).

Usługi doradcze i/lub szkoleniowe przedsiębiorcy wybierają z Bazy Usług Rozwojowych. Mogą to być tylko usługi, które pozwolą:

R

diagnozować (o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą strategiczną): potrzeby przedsiębiorstwa (celem analizy strategicznej ma być poznanie specyfiki prowadzonego biznesu i planów rozwojowych firmy) i/lub luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

R

przeszkolić właścicieli lub pracowników z mikro, małej lub średniej firmy, w tym: właścicieli, pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku i/lub pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Egesta - Fundusze na szkolenia

Oferujemy:

Przygotowanie formularza rejestracyjnego oraz przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pomoc w uzyskaniu refundacji.

h

Realizację usług rozwojowych: szkoleń doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych.

l

Przygotowanie dokumentów do rozliczenia dofinansowania.

h

Przygotowanie formularza rejestracyjnego oraz przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o pomoc w uzyskaniu refundacji.

Opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych.

Realizację usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

l

Przygotowanie dokumentów do rozliczenia dofinansowania.

Pomogę Ci zdobyć fundusze na
dofinansowanie szkoleń!

Uzyskaj wsparcie

W całej Polsce trwają nabory wniosków na refundowane szkolenia ma mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Zadzwoń lub napisz, a otrzymasz bezpłatną analizę możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla Twojego regionu.

Tel. 668-335-986

egesta.mazur@gmail.com

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną!

W jakich godzinach mogę zadzwonić ?

Zgoda RODO:

Egesta Elżbieta Mazur

 

Dotacje i szkolenia:

+48 668 335 986
biuro@egesta.pl

Adres:

ul. T. Kościuszki 14 lok 2/2
14-200 Iława