Spłata kredytu konsolidacyjnego, a zwrot prowizji

Kredyt konsolidacyjny jest instrumentem finansowym, który wielu osobom pozwala zmniejszyć obciążenie domowego budżetu. Konsolidacja kredytów polega bowiem połączeniu wszystkich kredytów, jakie spłacamy w różnych bankach, w jeden kredyt. Dzięki temu zmniejszamy koszty kredytu, które dla jednego produktu są mniejsze niż dla kilku różnych. Ułatwieniem jest również spłacanie jednej raty – nie trzeba pamiętać o przelewach do kilku banków w różnych terminach. Ponadto kredytobiorcom przysługuje także prawo do zwrotu części prowizji kredytów, które w ramach konsolidacji w jednej instytucji finansowej zostały spłacone wcześniej w innych bankach.

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

Umowę o kredyt konsolidacyjny możemy podpisać, gdy posiadając już inne zobowiązania w jednym lub kilku bankach, staramy się o kolejny kredyt gotówkowy. Na konsolidację możemy również zdecydować się w sytuacji, gdy zaczynamy odczuwać trudności w spłatach wszystkich rat. W jednym i drugim przypadku konsolidacja zadłużeń w jeden kredyt zmniejszy dodatkowe koszty – koszt jednego kredytu konsolidacyjnego jest mniejszy niż koszty kilku kredytów.

Konsolidacja, a zwrot prowizji

Podpisując umowę o kredyt konsolidacyjny, bank zobowiązuje się do wcześniejszej spłaty wszystkich kredytów w innych instytucjach finansowych. To sprawia, że przysługuje nam prawo do zwrotu prowizji za konsolidację. Możemy ubiegać się o proporcjonalny zwrot części kosztów kredytów za okres, o jaki przyspieszona została ich spłata. Takie prawo daje nam Ustawa o kredycie konsumenckim i dotyczy ono kredytów konsumenckich, czyli takich, które:

  • zostały przyznane odpłatnie
  • zostały przyznane osobie fizycznej
  • zostały przyznane na cele niezwiązane z działalnością zawodową, gospodarczą i rolniczą
  • zostały przyznane w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł

W przypadku wcześniejszej spłaty leasingu, kredytu udzielonego na działalność gospodarczą i innych kredytów, których nie zalicza się do kredytów konsumenckich, prawo do zwrotu części kosztów nie obowiązuje. Wyjątek stanowi kredyt hipoteczny – o prawie do zwrotu części prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego dowiadujemy się z Ustawy o kredycie hipotecznym.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego, a zwrot prowizji

Kredytobiorcy mają również możliwość spłaty kredytu konsolidacyjnego przed terminem. Podobnie, jak wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego, tak i wcześniejsze uregulowanie całego kredytu konsolidacyjnego, wiąże się ze zmniejszeniem kosztów takiego produktu finansowego. Jeśli więc spłacimy całe zadłużenie przed czasem, powinniśmy otrzymać zwrot prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest więc kolejną okazją do zmniejszenia kosztów kredytu.

Zarówno konsolidacja, jak i wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest podstawą do wnioskowania o zwrot części kosztów. Z reguły nie odbywa się ono automatycznie – konieczne jest wówczas złożenie poprawnie wypełnionego wniosku. W takich formalnościach pomaga nasz Kancelaria Finansowa. Zlecając nam odzyskanie należnego zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego, masz pewność, że bank odda całą należną kredytobiorcy sumę – część prowizji, marży, odsetek, ubezpieczenia kredytu i innych kosztów kredytu. Dotyczy to również tych kosztów, które pobierane są w całości w pierwszym okresie rozliczeniowym, a których zwrot w proporcjonalnej kwocie przysługuje osobie skracającej czas korzystania z produktu bankowego.

Skonsolidowałeś kredyty z kilku banków? A może spłaciłeś kredyt konsolidacyjny przed terminem? Zgłoś się do nas – pomożemy Ci odzyskać należne środki z tytułu skrócenia okresu korzystania z produktu bankowego. Odbierz zwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny!

Masz pytania?
Skontaktuj się ze mną!

W jakich godzinach mogę zadzwonić ?

Zgoda RODO:

Egesta Elżbieta Mazur

Zwroty prowizji:

+48 735 393 914
ilawa@odbierzpieniadze.com.pl

Dotacje i szkolenia:

+48 668 335 986
biuro@egesta.pl

Adres:

ul. T. Kościuszki 14 lok 2/2
14-200 Iława