Szkoła Przedsiębiorczości dla NGO

 

Dla kogo:

 Dla przedstawicieli organizacji, które idą w kierunku ekonomizacji , prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji i ekonomii społecznej.

Tematyka szkoleń:

  1.      Przedsiębiorstwo społeczne – zespół i komunikacja

Dobór grupy

Proces grupowy

Komunikacja interpersonalna

Terminy: 20.05.2021r

20.06.2021r

  1.      Przedsiębiorstwo społeczne – zarządzanie

Planowanie działań

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie finansami

10.07.2021r.

12.07.2021r.

  1.      Aspekty prawne działalności organizacji pozarządowych

Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza

Odpowiedzialność organów organizacji pozarządowych

Rozliczenia organizacji, sprawozdawczość

Źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji (dotacje, projekty, granty)

Terminy:

30.07.2021

31.07.2021

  1.      Przedsiębiorstwo społeczne – formy prawne

Formy prawne przedsiębiorstw społecznych

Podobieństwa i różnice

Dobór formy do celów

Działalność odpłatna czy gospodarcza ze względu na cele

Znamiona przedsiębiorstw społecznych

Dotacje na tworzenie miejsc pracy

Terminy:

01.08.2021

02.08.2021

  1.      Przedsiębiorstwo społeczne – promocja, marketing, sprzedaż

Sposoby i narzędzia promocji

Wizerunek marki

Sposoby i techniki sprzedaży

Terminy:

07.09.2021r.

08.07.2021r.

  1.      Przedsiębiorstwo społeczne – symulacja prowadzenia działalności zarobkowej

Prowadzenie przedsiębiorstwa w praktyce

Terminy : 15.07.2021r.

Zapraszamy do zapisów.

WAŻNE DOKUMENTY:

  1. Regulamin świadczenia usługi szkoleniowej.

http://egesta.pl/wp-content/uploads/2021/04/Regulamin-swaidczenia-uslugi-szkoleniowej-2021.pdf

2. Formularz zgłoszeniowy: http://egesta.pl/wp-content/uploads/2021/04/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie.docx

3. Umowa z Uczestnikiem: http://egesta.pl/wp-content/uploads/2021/04/Przykladowa-umowa-szkoleniowa.doc