EGESTA to profesjonalne usługi doradcze dla biznesu i samorządów.

  • Pozyskiwanie środków z funduszy.

  • Opracowywanie biznesplanów, studiów wykonalności, analiz, strategii rozwoju.

  • Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane UE.

  • Pomoc w pozyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  • Opracowanie wniosków dla MSP o pożyczki z dofinasowaniem UE

© Copyright - Egesta Elżbieta Mazur